Bingöl'de depremden en çok etkilenebilecek sahalar tespit edildi

Bingöl Üniversitesi, kent merkezinin depremden en fazla etkilenebilecek sahalarını içeren "Deprem Duyarlılık Haritası" hazırladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyeleri Vedat Avcı ve Kemal Kıranşan, Bingöl'ün merkezinde depremin en fazla etki edeceği sahaları belirlemek için yaklaşık 2 yıl arazi çalışması yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Vedat Avcı, Bingöl'ün ülkenin aktif fay yoğunluğunun en fazla olduğu bir alanda bulunduğunu, kentin Kuzey ve Doğu Anadolu ile Varto faylarının kesiştiği alana da oldukça yakın bir konumda yer aldığını söyledi.

Bingöl'de bu faylara bağlı olarak deprem riskinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Avcı, bu faylar dışında da 1 Mayıs 2003'te meydana gelen depremin Sancak-Uzunpazar fay hattından kaynaklandığını anımsattı.

"Depremsellik riski yüksek"

Avcı, Karlıova Havzası batısında Kuzey ile Doğu Anadolu fayının hareketine bağlı olarak oluşmuş Bahçeköy ve Toklular faylarının bulunduğunu anlatarak, "Kuzey Anadolu fayı üzerinde Yedisu sismik boşluğu bulunmakta. Bulunduğumuz saha daha farklı fay hatları tarafından kesilmiş, buna bağlı olarak depremsellik riskinin yüksek olduğunu söylüyoruz" dedi.

Avcı, Bingöl'de depremlerin sıklıkla meydana gelmesi nedeniyle yerleşmelerin yer değiştirdiğini fakat bu yerleşme yerlerinin değişiminde jeolojik ve jeomorfolojik koşulların pek dikkate alınmadığını anlattı.

"Örneğin deprem riskine maruz kalan veya depremin tetiklediği heyelanlara maruz kalan yerleşmeler başka bir sahaya nakledilmesine karşın aynı afetler görülmeye devam ediyor. Yani yer seçiminde problemlerimiz fazla." 

Bingöl merkez için afet zararlarının azaltılmasına yönelik yaptıkları çalışmanın sonuçlandığını anlatan Avcı, deprem ve depremin tetiklediği afetlere karşı duyarlılık haritalarını oluşturduklarını söyledi.

 

Kaynak:TRTHABER