Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın talimatları doğrultusunda 2019 yılında kurulmuştur. Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi başta depremler, diğer jeolojik ve klimatolojik risk araştırmaları olmak üzere, her türlü doğal afet riski konularında çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte Merkezin yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynakları hakkında araştırmalar yapmak, yer altı suyu araştırmaları yapmak, atık yönetimi, yer altı kaynaklarının korunması konusunda araştırmalar yapmak ve bu çalışmalardan elde edilen verilerin yönetilmesi amacıyla veri tabanları hazırlamak gibi diğer belli başlı amaçları da bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak Merkez yönetmeliği hazırlanmış ve hazırlanan bu yönetmelik 10 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de 30741 sayı numarası ile yayınlanmıştır.