• 3. AYMEP Toplantısı Fırat Üniversitesi'nde Düzenlendi
  • Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor
  • Bingöl'de depremden en çok etkilenebilecek sahalar tespit edildi
0 1 2